Categories
Tài chính

Miễn thuế, lệ phí đăng ký xe mô tô điện 7 tháng

TTO – Sau ngày 30-6-2016, các trường hợp xe mô tô điện, xe máy điện khi đăng ký sẽ phải đóng thuế trước bạ và lệ phí đăng ký xe theo qui định.

Từ ngày 6-12-2015 đến 30-6-2016, Cảnh sát giao thông tại các quận, huyện sẽ giải quyết đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô điện, xe máy điện.
Từ ngày 6-12-2015 đến 30-6-2016, Cảnh sát giao thông tại các quận, huyện sẽ giải quyết đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô điện, xe máy điện.

Ngày 7-12, Công an TP.HCM cho biết sẽ đồng loạt triển khai đăng ký xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện tại các Đội cảnh sát giao thông 24 quận, huyện theo Thông tư số 54/2015/TT-BCA.

Theo đó, từ ngày 6-12-2015 đến 30-6-2016, Cảnh sát giao thông tại các quận, huyện sẽ giải quyết đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô điện, xe máy điện.

Trong thời gian nêu trên, các trường hợp xe mô tô điện, xe máy điện khi đăng ký sẽ không phải đóng thuế trước bạ, không thu lệ phí đăng ký xe.

Sau ngày 30-6-2016, các trường hợp xe mô tô điện, xe máy điện khi đăng ký sẽ phải đóng thuế trước bạ và lệ phí đăng ký xe theo qui định.